TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SHOP ĐIỆN THOẠI !!!

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SHOP ĐIỆN THOẠI !!!

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SHOP ĐIỆN THOẠI !!!

Công ty tuyển dụng 派遣会社
Nội dung công việc : Nhân viên bán hàng shop điện thoại
Khu vực : Kanto ( tập huấn tại Shinbashi )
Trong thời gian tập huấn : 1000 yên / giờ (vừa học vừa nhận lương)
Sau thời gian tập huấn : 1000 yên trở lên

採用の流れ:
Bước 1 : Lọc hồ sơ
Bước 2 : Phỏng vấn
Bước 3: Nhận kết quả, tham gia lớp tập huấn
Sau khi có thông báo đỗ sẽ tham gia buổi giới thiệu về công ty, công việc và bắt đầu tham gia tập huấn.
*Thời gian tập huấn : 2 tháng
*Nội dung : Học về ビジネス、日本語、現場体験

Yêu cầu: Người có thể đọc viết tiếng Nhật , tưổi 20~29, N2 cứng hoặc N1

Đãi ngộ :
1, Trong thời gian tập huấn : 1000 yên / giờ
2, Được cấp visa
3, Được tham dự lớp tập huấn thêm 1 lần nữa nếu sau thời gian tập huấn chưa đạt yêu cầu.

Liên hệ :
Bùi Thu Hà – 080-9708-1005 hoặc nhắn tin qua facebook

携帯電話ショップ求人!!!

派遣会社
仕事の内容 : 携帯電話ショップスタッフ
区域 : 関東 (研修所:新橋)
研修間 : 1000 円 / 時間
研修後 : 1000 円以上

採用の流れ:
書類選考
👇
面接+日本語能力テストN2
👇
研修開始お知らせもらいます。2ヶ月研修所でビジネスマナー、業務研修行います。最後、試験あります。
👇
試験合格できたら、内定

*研修期間 : 2ヶ月
*研修内容 : ビジネスマナー、業務研修

優遇 : 日本語読み書きできる方、20ー29歳までの方

待遇 :
1、研修間 : 1000 円/時間
2、ビザ提供
3、試験合格できない方は、もう一度研修を受けます。

問い合わせ先:
ブイトウハ(080ー9708ー1005)
Facebook : Bùi Thu Hà

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *