Từ vựng : ” Nhóm, tổ chức “

Từ vựng : ” Nhóm, tổ chức “

1法人ほうじんPháp nhân
2部門ぶもんNgành, lĩnh vực, bộ phận
3部署ぶしょNgành, lĩnh vực, bộ phận
4機構きこうTổ chức, cơ quan, bộ máy
5連盟れんめいLiên minh
6連合れんごうLiên hiệp
7協会きょうかいHiệp hội
8同好会どうこうかいHội hữu hảo
9世帯せたいHộ gia đình
Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *