Bài phỏng vấn Trang, một bạn người Việt đang làm việc tại cơ sở điều dưỡng ở Nhật Bản đến từ linh vật đại diện của tỉnh Chiba, Chi-Ba+Kun ! Những thông tin hấp dẫn về tỉnh Chiba cũng đang được đăng tải tên Facebook.Xem thêm tại đây !https://bit.ly/3bgs4eM BạnRead More →