Tìm hiểu về thủ tục xin bảo hiểm thất nghiệp ở Nhật Bản Trong bài viết hôm nay, mình chỉ đề cập đến trường hợp 一身上の都合, tức là trường hợp nghỉ việc xuất phát từ mong muốn của người lao động. Quy trình xin bảo hiểm thất nghiệp: Nghỉ việcRead More →