I, Khiêm nhường ngữ Tiếp nối bài viết về “Kính ngữ”, hôm nay mình sẽ viết cách chia động từ, cách sử dụng “Khiêm nhường ngữ” trong giao tiếng hàng ngày. Nói 1 cách cơ bản nhất về khiêm nhường ngữ thì khiêm nhường ngữ được sử dụng khi taRead More →

“Kính ngữ” hay còn gọi là 尊敬語(そんけいご), là cách nói chuyện được sử dụng khi đối phương là người có vị trí cao hơn trong công ty hoặc , đối phương là người ngoài công ty. Sau đây, chúng ta cùng xem, có những cách ghép như thế nào đểRead More →